Regulamin zakupów

Postanowienia ogólne regulaminu

Właścicielem serwisu internetowego www.rynekfotografii.com jest firma Doradztwo Paweł Mamcarz (dalej „RYNEKFOTOGRAFII.COM”).

Zamówienia na Fotografie przyjmowane i realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta poniższych warunków.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” z dnia 31 marca 2000r. (Dz.U. nr 22 poz.271).

Przetwarzanie danych osobowych

Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie zamówień firmy RYNEKFOTOGRAFII.COM Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb firmy RYNEKFOTOGRAFII.COM (wyłącznie do realizacji zamówienia) i nie będą udostępniane nikomu innemu z wyjątkiem sytuacji gdy klient decyduje się na płatność przez internet. Przy płatności internetowej niektóre dane klienta przekazywane są do firmy Paypald obsługującej transakcje internetowe realizowane w firmie RYNEKFOTOGRAFII.COM. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie RYNEKFOTOGRAFII.COM i ich poprawiania.

Cennik i opłata za zamówienia

Wszystkie rodzaje i wymiary www.rynekfotografii.comów wraz z cenami są dostępne na stronach poszczególnych Fotografii np. www.rynekfotografii.com/swiat/samlot-akrobacyjny/.
Ogólne warunki dostawy i związane z tym opłaty opisane są na stronie www.rynekfotografii.com/dostawa/. Wysokość opłaty za dostawę zależy od formy odbioru/dostawy i płatności.
Ostateczna/wiążąca wartość zamówienia jest podawana na formularzu internetowym służącym do składania zamówienia w serwisie WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COM. Ceny w serwisie WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COM zawierają podatek VAT i są podawane są w złotych polskich (PLN).
Istnieje możliwość płatności przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Paypal.
W przypadku dostawy kurierem, płatność za zlecenie może nastąpić za pobraniem w momencie odbioru przesyłki (nie dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) lub przelewem, przed wysłaniem pracy (na podstawie polecenia zapłaty lub faktury proforma wysyłanej do klienta pocztą elektroniczną).
W przypadku dostawy kurierem możliwa jest równiez płatność on-line poprzez system płatności internetowych obsługiwany przez firmę Paypal. W przypadku rezygnacji z zamówionej usługi po opłaceniu przez internet z przyczyn po stronie klienta, RYNEKFOTOGRAFII.COM zwraca Klientowi wpłacone środki pomniejszone o wartość prowizji firmy Paypal. Jeżeli rezygnacja wynika z przyczyn po stronie RYNEKFOTOGRAFII.COM, klient otrzymuje zwrot pełnej kwoty.

Przy realizacji płatności poprzez system PayPal, należy upewnić się, że po dokonaniu płatności system wyświetił komunikat „Autoryzacja płatności Twojego zakupu w firmie RynekFotografii.com została wysłana.”. Z tego miejca możliwy jest powrót do strony RYNEKFOTOGRAFII.COM, na której wyświetlone zostało potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z 17-sto cyfrowym numerem zamówienia. W innym przypadku zamówienie może nie zostać potwierdzone i nie trafi do realizacji.
Dla zamówień o wartości powyżej 1000 zł brutto, które nie zostały opłacone przez system płatności internetowych firmy PayPal, RYNEKFOTOGRAFII.COM może przed realizacją zamówienia wystąpić o wpłatę zaliczki na poczet realizowanego zamówienia, w takim wypadku realizacja zamówienia nastąpi dopiero po wpłaceniu zaliczki.

Warunki realizacji zamówień

Warunkiem realizacji zamówienia klienta złożonego przez serwis WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COM jest prawidłowe jego złożenie przez klienta na stronie www.rynekfotografii.com. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego zamówienia w serwisie WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COM jest wyświetlenie w przeglądarce internetowej strony potwierdzającej złożenie zamówienia zawierającej 17-sto znakowy numer identyfikacyjny transakcji (np. Numer identyfikacyjny transakcji: 40V63694T3176880L). W przypadku kontaktów z firmą RYNEKFOTOGRAFII.COM w sprawie złożonego zlecenia klient powinien posługiwać się otrzymanym w potwierdzeniu ww. numerem.
Każde zamówienie złożone przez serwis WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COM podlega autoryzacji, która polega na weryfikacji danych Klienta. Jeżeli Klient podał nieprawidłowe dane w adresie e-mail albo numerze telefonu lub nie uda się nawiązać kontaktu z Klientem, RYNEKFOTOGRAFII.COM ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Warunki dostawy

Fotografie zamówione przez WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COMY mogą być wyłącznie wysyłane za pośrednictwem kuriera. Odbiór osobisty nie jest możliwy.
Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, która gwarantuje dostawę na terenie Polski najpóźniej na drugi dzień roboczy od momentu wysyłki. Koszty wysyłki doliczane są do wartości zamówienia i zależą od formy płatności (przelew / za pobraniem). Wysokość kosztów przesyłki ustalana jest przez system internetowy w momencie składania zamówienia przez Klienta. Koszty wysyłki poza Polskę są ustalane w Klientem indywidualnie. Szczegóły dotyczące dostawy są na stronie Dostawa.

Termin wykonywania usług

Zamówienia złożone przez Klienta realizowane są po uprzedniej autoryzacji przez Dział Obsługi Klienta. RYNEKFOTOGRAFII.COM dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w ciągu 7 dni roboczych od momentu autoryzacji zamówienia (lub wpłaty zaliczki, jeżeli będzie wymagana dla danego zamówienia). Dokładny termin realizacji zlecenia specjalnego ustalany jest w momencie telefonicznej lub emailowej autoryzacji. Jeżeli termin realizacji zlecenia proponowany przez Dział Obsługi Klienta jest dłuższy od standardowych 7 dni roboczych, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów. Odbiór lub wysyłka zlecenia następuje w następnym dniu roboczym po zrealizowaniu zlecenia.
W przypadku niedotrzymania ustalonego podczas autoryzacji zamówienia terminu realizacji, Klient może odstąpić od zamówienia rezygnując z zamówionych Fotografii.

Gwarancja i reklamacje

RYNEKFOTOGRAFII.COM udziela dożywotniej gwarancji na jakość realizowanych prac w zakresie trwałości oraz jakości oprawy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, załamań, stłuczeń, rys), które mogły powstać w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z www.rynekfotografii.comem. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu powinny być zgłoszone nie później niż na następny dzień roboczy po odbiorze/dostarczeniu zamówionej usługi. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym następuje automatyczne domniemanie, że uszkodzenie mechaniczne powstało po stronie klienta po odebraniu prac i nie podlega reklamacji. W przypadku dostawy do Klienta w formie przesyłki kurierskiej, jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki lub otworzyć paczkę w obecności kuriera i w przypadku uszkodzenia www.rynekfotografii.coma spisać protokół opisujący szkodę, pod którym powinien podpisać się kurier.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta RYNEKFOTOGRAFII.COM. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec otrzymanych produktów. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego produktu do siedziby RYNEKFOTOGRAFII.COM. Koszty dostawy reklamowanego produktu ponosi Klient. Zamówienie podlega wymianie, jeśli:
o posiada wady techniczne, takie jak zadrapania, plamy, zabrudzenia które nie występują w materiale graficznym nadesłanym przez Klienta podczas składania zamówienia ,
o pojawią się różnice pomiędzy zamówieniem złożonym przez klienta a zrealizowanymi www.rynekfotografii.comami, w szczególności obejmuje to zawartość graficzną (wydrukowana jest inna Fotografiia niż zamówiona przez klienta) wymiary pracy, liczbę egzemplarzy, formę oprawy.
Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów RYNEKFOTOGRAFII.COM nie może gwarantować, że kolory na uzyskane na wydrukach Fotografii będą identyczne z kolorami wyświetlanymi na monitorze Klienta – zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.
Wady wynikające z niedostatecznej ostrości nadesłanego materiału nie podlegają reklamacji.
W przypadku uzasadnionych reklamacji wydruki Fotografii zostaną wymienione na pełnowartościowe.
W przypadku uzasadnionych reklamacji, klient otrzyma zwrot kosztów przesyłki pocztowej lub kurierskiej reklamowanego towaru w wysokości nie wyższej niż 20 zł brutto. RYNEKFOTOGRAFII.COM nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty poniesione przez Klienta w związku z reklamacją produktu.
W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

Funkcjonowanie serwisu i obsługa Klienta

Serwis WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COM dostępny jest przez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać w dowolnym momencie funkcjonowania serwsiu. Dział Obsługi Klienta jest dostępny w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00. Pytania do Działu Obsługi Klienta można kierować w formie elektronicznej info@rynekfotografii.com lub telefonicznej – 535991881. Dział Obsługi Klienta dokłada wszelkich starań aby na wszelkie zapytania udzielić odpowiedzi najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu wpłynięcia zapytania lub zgłoszenia.
RYNEKFOTOGRAFII.COM zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu WWW.RYNEKFOTOGRAFII.COM w celach przeglądu technicznego i konserwacji.